Ostern


Stoffhase

 

25 cm hoch 

 

CHF 6.50

Stoffhase, Türstopper

 

35 cm hoch

 CHF 17.00

 

Stoffhuhn gross

 

60 cm hoch

 

CHF 95.00


Stoffhuhn gross

 

30 cm

 

CHF 17.00

Stoffhuhn klein

 

25 cm

 

CHF 13.00


Blech-Huhn

 

35 cm hoch

 

% CHF 25.00

Blech-Huhn

 

40 cm

 

% CHF 25.00


Güggel-Nestli

20 cm hoch

15.50

Hasen-Nestli

20 cm hoch

15.50

Huhn aus Blech

25 cm hoch

% CHF 34.00


Huhn aus Holz

25 cm hoch

CHF 15.00

Holzhasen

20cm/30 cm

CHF 2.50/ 4.50